Nov10

Welf Dorr Unit

nublu jazz fest, 151 Ave C, New York, NY

w' Keisuke Matsuno (g), Dmitry Ishenko (b), Joe Hertenstein (dr)